Veče Novog Božolea – Mlekoprodukt
Redizajn Vajkrem pakovanja
October 23, 2018
Poseta đaka Francuske škole iz Beograda
November 26, 2018

Na otvaranju Francuske nedelje 15. novembra 2018. Mlekoprodukt je bio prisutan sa sirevima Selekta i Ile de France. Francuska nedelja je zapocela događajem “Veče Novog Božolea” uz prisustvo diplomatskog kora, poslovnih ljudi, klijenata, novinara i brojnih ljubitelja francuskih proizvoda i gastronomije.