Titulu “KAMPANJE SA SVRHOM ZA 2021” dobila je Biser Nutri Akademija – Mlekoprodukt
Novi Božole je stigao u Beograd!
November 19, 2021
Lepota je u davanju
December 16, 2021

Pored prepoznatljivosti i izuzetno dobre interakcije sa publikom, kampanja Biser Nutri Akademija #PositiveFood dobila je još jedno priznanje, ponevši titulu „KAMPANJE SA SVRHOM ZA 2021“ u okviru Festivala društveno odgovorne komunikacije.

Udruženje Žute pantalone, organizator festivala, ovom nagradom posebno podstiče društveno odgovornu komunikaciju i komunikaciju koja je usklađena sa društvenim ciljevima, naročito onima koji se tiču dobrobiti dece.

Tako je i Biser Nutri Akademija #PositiveFood prepoznata kao kampanja koja koristi moć komunikacije da dotakne određeni društveni problem, skrene pažnju javnosti na njega i ponudi moguća rešenja, kao i kampanja koja je direktno uticala na poboljšanje uslova života dece i pojedinca u Srbiji.

Zahvaljujemo se svim članovima našeg tima Biser Nutri Akademije #PositiveFood na doprinosu.

Čestitamo svim kompanijama dobitnicama priznanja “Kampanje sa Svrhom za 2021”

#BiserNutriAkademija #KampanjaSaSvrhom2021 #Mlekoprodukt #WeAreSavencia #CSR