Poseta đaka Francuske škole iz Beograda – Mlekoprodukt
Veče Novog Božolea
November 15, 2018
Deda Mraz u Mlekoproduktu
December 22, 2018

Obilazak proizvodnje i razgovor sa menadžmentom kompanije omogućili su učenicima da dobiju širu sliku o različitim zanimanjima.

Bili su radoznali, pitali su razna pitanja na koja smo se trudili da damo precizan odgovor. Jer od mleka do sira, dug je put.

Oni su na putu da biraju svoju budućnost i mi se nadamo da će ih ova poseta podstaći da se pridruže našoj kompaniji nakon završenih studija.“